Copyright

© Copyright 2023 Elka Pieterman Polska Sp. z o.o.

Ta strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Ta strona internetowa jest przeznaczona do użytku osobistego i wewnętrznego naszych klientów i nie jest dozwolone jej powielanie, z wyjątkiem pobierania i przeglądania na jednym komputerze i/lub wersji papierowej. Zabrania się kopiowania, przesyłania lub udostępniania w sieci niniejszej witryny w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Elka Pieterman. Ramkowanie tej witryny jest niedozwolone.

Ta strona internetowa służy do dostarczania informacji naszym (potencjalnym) klientom i innym zainteresowanym stronom.

Elka Pieterman Polska Sp. z o.o.
ul. Ujastek 5B
31-752 Kraków
Polska